HomeVacatures

Geregistreerde Bedrijfsarts regio midden Ned.


Contract
FULL_TIME
Salaris
n.o.t.k.
Plaats

Geregistreerd Bedrijfsarts

Ervaring 3-5 jaar
Goede kennis van en affiniteit met sociale zekerheid
Communicatief zeer vaardig
Gewend om op hoger management niveau te opereren
Affiniteit met casemanagement gedreven verzuimbegeleiding
Goede presentatie vaardigheden
Kennis van relevante protocollen en richtlijnen
Vermogen om een duidelijk en helder standpunt in te nemen

De bedrijfsarts voert onder meer de volgende werkzaamheden uit:

Verzuimspreekuur en vervolgspreekuren voor diagnosestelling en begeleiding van zowel de medewerker als
de people manager en casemanager. In week zes wordt een Probleem Analyse opgesteld door de
bedrijfsarts. Als dit naar het oordeel van de bedrijfsarts niet nodig wordt geacht, wordt dit schriftelijk gemeld
voorzien van de reden. Naar aanleiding van elk spreekuur wordt een terugkoppeling voorzien van
werkhervattingsadvies opgesteld dat de medewerker, de people manager en de casemanager krijgt.
Telefonisch consult voor medewerker, people management, HR-management en casemanager.
Arbeidsomstandigheden spreekuur (preventief).
Het verzorgen van de Probleem Analyse en indien gewenst ondersteunen bij het opstellen van het Plan van
Aanpak.
Het opstellen van een FML.
Het maken van een Actueel Oordeel.
Het pro-actief contact opnemen met de people manager en de casemanager. Zeker wanneer een advies
gegeven moet worden over de arbeidssituatie en/of werktijden, werkgerelateerde klachten, en als het
vermoeden bestaat dat de medewerker eenzijdige informatie verstrekt, dan wel dat de informatie die de
medewerker verstrekt niet overeen komt met die van de people manager of casemanager.
Het consulteren van het UWV inzake een deskundigenoordeel.
Het opstellen van  een kwalitatieve verzuimanalyse
Het beheren en onderhouden van het Medisch Dossier volgens de wet Verbetering Poortwachter.
Het Informeren van de medewerker inzake de relevante wettelijk verplichte regelgeving.
Het begeleiden van de WGA dossiers. 

Online solliciteren

Solliciteer online via het onderstaand formulier

Functie: Geregistreerde Bedrijfsarts regio midden Ned.

Aanhef Mevrouw
Heer
Voornaam
Achternaam
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
E-mail
CV
Onderwerp
Vraag / opmerking

Ga naar boven